Łączy nas TECHNOlogia

Kreujemy środowisko, które łączy ludzi chcących modyfikować symboliczny model rzeczywistości. Nie ograniczamy naszych działań do posługiwania się prostymi koncepcjami mających na celu stworzenie bezbarwnych eventów.

Poszukujemy dróg, które pozwalają dotrzeć do najmniej odkrytych sfer naszego systemu poznawczego. Odkrywamy bezprecedensową eudajmonię życia, którą chcemy rozpraszać wokół.

Chcemy dotrzeć do tego co stanowi w naszym życiu wartość relewantną, pozwalając tym samym odkryć potencjał artystów na przestrzeniach szeroko pojętej sztuki skupiającej się wokół muzyki elektronicznej. Koherentne połączenie muzyki, sztuki wizualnej, tańca oraz teatru, pozwala nam docierać do ludzi mających nieprzyzwoicie dobre idee. Czerpiemy wiedzę od ludzi będącymi zarówno ekspertami jak i amatorami.

Odrzucamy pejoratywne myślenie, a rzecz twórczego formowania nowego koncepcyjnego świata, który porusza, intryguje i nieustannie stymuluje do odkrywania nowych obszarów muzyki. Przełamujemy granice schematów muzycznych, tym samym definiując to, co kryje się pod hasłem: muzyka elektroniczna. Holistycznie obejmujemy zmieniające się otoczenie, chcąc łączyć różnorodność i wielorakość, w jedną spójną całość. Budujemy nasze eventy na fundamentach złożonych z inicjatyw ludzi, którzy chcą komponować preludia, prowadzące do stworzenia swoistego magnum opus.